Nội dung đang được cập nhật...

Lời nói đầu

*** ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CIAS: - Năm 2018: 78,000 đ/cổ phiếu

Tầm nhìn và sứ mệnh

*** ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CIAS: - Năm 2018: 78,000 đ/cổ phiếu

Đội ngũ tư vấn

Khuyến nghị mua PHR: Giá mua vào 32,700 đ/cp Giá mục tiêu 42,100 đ/cp Tỷ suất lợi nhuận 28,7%

ERA Real Estate Việt Nam Tuyển Dụng

Thông tin liên hệ- Người liên hệ: A QUÂN 0911786999